Kalite & Eğitim

Hizmetin Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun sürdürülmesine birinci derecede önem veren şirketimizin yapısı sizlerle her geçen gün katlanmaktadır.

 

Eğitim planımızda bulunan tüm şirket içi eğitimler, müşterilere verdiğimiz bilgilendirme toplantıları, mevzuat eğitimleri ,temel bilgiler doğrultusunda talep halinde müşterilerimize detaylı olarak verilmektedir.. Ayrıca eğitim planımıza göre çeşitli grup eğitimleri verileceği durumlarda şirket dışı eğitimler de düzenlenmektedir.

Gümrük müşavirlik hizmeti ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler ve bunlarda yapılan değişiklikler yayımlandıkları tarihte uygulamaya konularak gümrük işlemlerinin bunlara uygun olarak yapılması sağlanır.

Şirketin çalışanları müşterinin önemini bilir, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak amacıyla gümrük müşavirlik işlemlerinin her aşamasında hızlı, yasal ve güvenilir olarak, güncel bilgilerle zamanında hizmet verir.

Müşterilerimiz ve çalışanlarımız yararına tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışılır. Saral Gümrükleme’nin sürekli gelişimi amacıyla, şirketimizin en değerli kaynağı kabul edilen çalışanlarımıza yatırım yapılır, şirket içi eğitim ve sosyal faaliyetler ile desteklenir.

Teknolojik yenilikler, bilimsel ve yönetsel gelişmeler sürekli takip edilir, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bu yeniliklerden ve gelişmelerden yararlanmaları sağlanır.

Saral Gümrükleme bünyesinde çalışan personelin eğitim gereksinimlerini saptayarak var olan bilgilerini yenileyip daha üst seviyelere taşımak, sektördeki yenilikleri ve değişiklikleri izlemesini sağlamak, görev tanımlarının gerektirdiği yetkinlikleri kazandırarak mesleki verimliliklerini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitimler şirketin eğitim dönemlerinde planlanmaktadır.