DANIŞMANLIK

 • Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme rejimi danışmanlığı
 • Hariçte İşleme Rejimi, Üçgen Trafik danışmanlığı
 • Gümrük Kontrolü altında İşleme Rejimi danışmanlığı
 • İthalat, İhracat, Transit ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan projeler danışmanlığı
 • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
 • Gümrük Rejimleri danışmanlığı
 • Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
 • Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
 • Tahkim ve rekabet hukuku danışmanlığı
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri mevzuatı danışmanlığı
 • Uluslararası ikili anlaşmalar danışmanlığı
 • Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu mevzuatı danışmanlığı
 • Avrupa Birliğinin Gümrük ile ilgili mevzuatı danışmanlığı
 • AEO (Authorised Economic Operators) sistemi danışmanlığı
 • Gümrük İşlemlerinde oluşan uyuşmazlıklara ilişkin;İdari itiraz aşamasında itirazların hazırlanması ve takibi yargı aşamasında dava dilekçesi hazırlanması takibi ve hukuki danışmanlık